Gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing

bedieningspaneel NL

Toestel starten

1 U steekt het toestel in stopcontact 220V; vervolgens sluit u de fiche aan aan de achterzijde van het toestel.

2 U drukt op de rode “Start/Stop” bovenaan links.

1-btn

3 Eerst doet het toestel een automatische test van enkele seconds, dan verschijnt er “Selecteer een programma”, het toestel is klaar voor gebruik op de 4 uitgangen.

Kies het programma

Selecteer het gewenste programma door het voortdurend drukken op de knop “Programs”, de naam van het programma alsook het aantal fases verschijnt op het scherm.

2-btn

Om uw selectie sneller uit te voeren kunt u eerst de programmalijst raadplegen zodat u het nummer kent van het uit te voeren programma.

Sluit het hulpstuk aan

Breng de verdelers zoals aangegeven in elk programma op de te behandelen zone aan en bevestig deze met de bijgeleverde elastieken banden of met het overeenkomend bio-hulpstuk.
Sluit de fiches van elke verdeler aan de beschikbare uitgang aan.

Druk op START P/R

Bevestig de selectie van het gekozen programma door op de knop “Start P/R” te drukken ; hier kunt u nu op het scherm zien dat het toestel actief is.

3-btn

Druk op Start/Stop van het gebruikte kanaal

Om de behandeling te starten drukt u op “Start/Stop” van het kanaal dat u wenst te bebruiken.
Het lichtje van het geactiveerde kanaal is aan.

4-btn

Duur van de sessie

De totale gebruiksduur van elke sessie is reeds geprogrammeerd en kan niet aangepast worden.
 

De sessie pauzeren

Om tijdelijk de lopende sessie te pauzeren drukt u op de knop “Start P/R”; om opnieuw verder te gaan drukt u weer op de knop “Start P/R” vervolgends de knop “Start/Stop” van het gebruikte kanaal.

4-btn

De sessie stopzetten

Om de lopende sessie te stoppen volstaat het om 3 secondes op de knop “Start P/R” te drukken.
 

3-btn

Sterkte van de behandeling

Voor elke behandeling is de mest optimale sterkte reeds voorgeprogrammeerd en kan niet aangepast worden.

Einde van de sessie

1 Wanneer de sessie afgelopen is hoort u een pieptoon.
2 Door op de knop “Start/Stop” te drukken schakelt u het toestel uit.
3 Wanneer u binnen de 60 minuten na het beëindigen van de sessie geen actie heeft ondernomen, schakelt het toestel automatisch volledig uit.