Fibromyalgie

Fibromyalgie is één van de zogenaamde wekedelen-reumatische aandoeningen die zo’n 60% van alle vormen van reuma omvatten. Deze aandoening tast niet direct de gewrichten aan maar manifesteert zich in bindweefsel, pezen en banden. Bij weke-delen reumatiek wordt onderscheiden in ontstekende en niet ontstekende ziekte. Aan de pezen kan bv. tussen tendinitis (onstekend) en myopathie (niet ontstekend), aan de spieren tussen myositis (ontstekend) en myopathie (niet ontstekend) worden onderscheiden.

De werkelijke oorzaak is nog steeds onbekend, maar men vermoedt dat er een genetische factor meespeelt, en ook kunnen psychische stress, immuun- of endocriene afwijkingen, of biochemische afwijkingen in het centrale zenuwstelsel (bijvoorbeeld een veranderd serotoninepeil) bijdragen aan het ontwikkelen of voortduren van de ziekte.

fibromyalgieAls gevolg van de ambiguïteit rond het ontstaan van fibromyalgie bestaat er tot nu toe nog geen op de oorzaak gerichte therapie en volgt de huidige behandeling een nogal symptoomgerichte benadering, afhankelijk van welke van het grote aantal mogelijke symptomen zich voordoen. Het vaak beperkte succes van de behandeling met pijnbestrijders en corticosteroïden rechtvaardigt geenszins de direct hieraan gekoppelde bijwerkingen die de patiënten ervaren.

De MVT dient ter verbetering van de doorbloeding en vormt een brede ondersteuning van de natuurlijke zelfgenezing. Door onderstaande onderzochte werkingen (door.Dr.med. Klopp van het instituut voor microcirculatie te Berlijn dat samenwerkt met diverse universiteiten) kan MVT bijdragen aan een stabilisering, respectievelijk verbetering, van verschillende parameters van het algemeen welzijn, en ook bijdragen aan de behandeling van fibromyalgie. De effecten zijn:

  • Fysiologisch positieve beïnvloeding van het functioneren van de microcirculatie en van de zuurstofopname in de haarvaten
  • Positieve beïnvloeding van de proteïne-biosynthese (‘herstel-eiwitten’)
  • Verbetering van de microhemodynamische voorwaarden voor de eerste stappen van de immunologische processen en daarmee een indirecte versterking van de lichaamseigen afweermechanismen.
  • Gunstige uitwerking op het vegetatief zenuwstelsel.

 

Lees meer over wat magneetveldtherapie voor fibromyalgie kan betekenen en vraag hier het hele artikel aan.

*) In de eerste weken van het gebruik wordt u, op afgesproken tijdstippen, door een therapeut telefonisch begeleid om de meest optimale resultaten te bereiken!