Chronisch Vermoeidheidssyndroom

Het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) is een klinisch aangetoond maar nog steeds onverklaarbare toestand van ernstige geestelijke en lichamelijke vermoeidheid. De karakteristieke symptomen behelzen een voortdurende verlammende verdoving (sufheid) met aanzienlijke concentratieverzwakking, paresthesie (tintelingen, onbehaaglijk gevoel) en veelvoudige pijnsyndromen in de buurt van hoofd, keel, lymfeknopen, spieren, gewrichten en andere gebieden. Aangezien de klachten niet specifiek zijn en in eerste instantie verward kunnen worden met symptomen van verschillende ander klinische beelden, is een zorgvuldige diagnose, met een goed gedefinieerd eliminatieproces essentieel.

chronisch-vermoeidheidssyndroom-cvsCVS-patiënten lijden meestal onder een permanente immuunsysteemzwakte, een enorm toegenomen ontvankelijkheid voor blootstelling aan stress, grotere fysieke inspanning of zelfs bepaalde medicatie. In de beginfase lijkt de ziekte nog het meest op een plotseling opkomende griep, gevolgd door periodes van enorme verzwakking van de lichamelijke en geestelijke vermogens van verschillende lengte en zwaarte. Dit kan er zelfs toe leiden dat de patiënt bedrust moet houden. Hoewel er complexe psychische factoren meespelen, lijkt CVS geen psychogene ziekte te zijn.

De MVT is een complexe methode die via een betere doorbloeding en verhoogde zuurstofopname bijdraagt aan de celstofwisseling in het hele organisme. Zij biedt de zieke gebruiker een brede ondersteuning en activering van de noodzakelijke genezingsprocessen, in de zin van zowel een volledige en universeel toepasbare therapie als een effectieve ondersteuning en opwaardering van beproefde behandelingsconcepten. Op basis van individuele rapporten en uitgebreide ervaring met soortgelijke klinische beelden (zoals het burn-outsyndroom, algemene vermoeidheidssyndromen, stress en overspannenheidssyndromen en, in het geval van vermoeidheid, als symptoom van verschillende ziekten), kan er aangenomen worden dat, door middel van het bij elkaar optellen van alle genoemde reacties en de empirisch verkregen werkingen, zoals een algehele versnelde regeneratie, versterking of stabilisering van het immuunsysteem en pijnverlichting, het klinisch beeld van CVS positief beïnvloed kan worden en het lichaam ondersteund wordt in haar zelfregulerend en zelfherstellend vermogen.

De effecten zijn:

  • Fysiologisch positieve beïnvloeding van het functioneren van de microcirculatie en van de zuurstofopname in de haarvaten
  • Positieve beïnvloeding van de proteïne-biosynthese (‘herstel-eiwitten’)
  • Verbetering van de microhemodynamische voorwaarden voor de eerste stappen van de immunologische processen en daarmee een indirecte versterking van de lichaamseigen afweermechanismen.
  • Gunstige uitwerking op het vegetatief zenuwstelsel.

Lees meer over wat magneetveldtherapie voor CVS kan betekenen en vraag hier het hele artikel aan.

*) In de eerste weken van het gebruik wordt u telefonisch door een therapeut begeleid zodat u de meest optimale resultaten bereikt!